Περιγραφή Project

Φωτογραφίες Ορέστης Ζούμπος
Διοργάνωση εκδήλωσης Μαρία Μαρουλίδου
Καπέλα Kamar
Λουλούδια Fleuriste (Αναστασία Θηβαίου) & Arapakis flowers