Περιγραφή Project

Διοργάνωση εκδήλωσης MBW Events
Σχεδιασμός γραφικών Atelier Invitations

Είδη που εμφανίζονται: Δώρα καλωσορίσματος (ειδικό κουτί δεμένο με ιδιαίτερο κόμπο, το οποίο περιέχει μπαχαρικά και άλλα βότανα)