Περιγραφή Project

Φωτογραφία Wedtime Stories
Διοργάνωση εκδήλωσης Dreams In Style
Λουλούδια Fleur Du Jour
Χώρος εκδήλωσης Ktima Laas

Είδη που εμφανίζονται: Μπομπονιέρες (προσωποποιημένο κεραμικό μπολ με καπάκι)